เข้าสู่เว็บไซต์ศาลแขวงราชบุรี     ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
 ประกาศการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (Coronavirus Disease : COVID - 19)

 ร่วมประกาศการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (Coronavirus Disease : COVID - 19)

กำหนดวันและการแจ้งวันนัด(แบบมีวันนัด)กับการปฏิบัติเกี่ยวกับคดีที่เลื่อนเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID - 19) ฉบับที่ ๔ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
กำหนดวันและการแจ้งวันนัดกับการปฏิบัติเกี่ยวกับคดีที่เลื่อนเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID - 19) ระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2564 
การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564
การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 เมษายน 2564
การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กุมภาพันธ์ 2564 (coronavirus disease : covid-19)
การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มกราคม 2564 (coronavirus disease : covid-19) 

 

 บริการออนไลน์ศาลยุติธรรม