ศาลแขวงราชบุรี
Ratchaburi Kwang Court
Banner Web one Left
LINK ด่วนช่วยคุณได้

 

News
ศาลแขวงราชบุรี ประชุมเตรียมความพร้อม การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID - 19) ฉบับที่ ๕ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกาศศาลแขวงราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารที่ทำการศาลแขวงราชบุรีแห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564) กำหนดวันและการแจ้งวันนัดกับการปฏิบัติเกี่ยวกับคดีที่เลื่อนเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID - 19) ฉบับที่ ๔ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
TAB ข่าวสารประชาสัมพันธ์


+

+